Europejska Deklaracja Rowerowa podpisana!

Pierwsza Europejska Deklaracja Rowerowa została podpisana przez przywódców Unii Europejskiej 3 kwietnia w Brukseli. Dokument stanowi kluczowe osiągniecie dla rozwoju ruchu rowerowego w Europie. To ważny krok naprzód w promowaniu roli roweru jako pełnoprawnego środka transportu.
Europejska Deklaracja Rowerowa składa się z ośmiu rozdziałów i 36 zobowiązań mających na celu wspieranie ruchu rowerowego i wspieranie realizacji celów klimatycznych zgodnie z celami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Podkreśla znaczenie jazdy na rowerze jako zrównoważonego i zdrowego środka transportu, wzywając państwa członkowskie do nadania priorytetu rozwojowi infrastruktury rowerowej, środków bezpieczeństwa i polityk promujących aktywną mobilność.

„Wiemy, że jazda na rowerze ma niezliczone korzyści: zmniejsza zanieczyszczenie, zmniejsza zatory w miastach i promuje zdrowszy styl życia. Co więcej, jazda na rowerze jest kamieniem węgielnym europejskiego przemysłu, napędzającym innowacje i wzrost, a jednocześnie tworzącym lokalne miejsca pracy wysokiej jakości. Uwzględnienie ruchu rowerowego jest zgodne ze strategią i celami przemysłowymi UE”.

Adina Vălean, europejska komisarz ds. transportu

„Jestem bardzo dumna, że uchwała Parlamentu Europejskiego doprowadziła do powstania wspólnej Deklaracji w sprawie ruchu rowerowego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Europejską. Rower to fantastyczny środek transportu, korzystny dla zdrowia, klimatu i zatrudnienia, a także wielkie wyzwanie przemysłowe dla Unii Europejskiej. Stawka przemysłu jest wysoka, a celem jest po prostu rozwój prawdziwego europejskiego przemysłu rowerowego, który ostatecznie będzie produkował rowery „wyprodukowane w Europie”.

Karima Delli, posłanka do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Komisji Transportu

„Zatwierdzenie przez UE tej Deklaracji stanowi wyraźny sygnał dotyczący priorytetowego traktowania ruchu rowerowego i uznania go za kluczowy element zrównoważonej mobilności. Będzie to kompas dla unijnych i krajowych decydentów, a my będziemy monitorować rozwój sytuacji wynikający z ośmiu rozdziałów”.

Erhard Büchel, przewodniczący CONEBI

Zdjęcie: CONEBI