EU Strategia Rowerowa

W dniu 28 czerwca 2017r. odbyło się kolejne spotkanie Zarządu PSR. W czasie spotkania dokonano między innymi analizy pierwszej części trwającego sezonu oraz dyskutowano na temat dokumentu pod nazwą „Europejska Strategia Rowerowa”. Jest to ważny europejski dokument przedstawiający rekomendacje dotyczące mobilności aż do roku 2030. Zarząd podjął decyzję o przetłumaczeniu jego treści na język polski. Wkrótce zostanie on udostępniony członkom PSR w polskiej wersji językowej.