Członkostwo

Zapraszamy do Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:
 
Polskie Stowarzyszenie Rowerowe jest organizacją, której celem jest rozwój branży i przemysłu rowerowego, m.in. poprzez dialog zarówno producentów i dystrybutorów rowerowych, jak i samych rowerzystów.

Stowarzyszenie jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim; to pierwsza i jedyna tego typu organizacja w kraju.
Analizy i badania polskiego rynku rowerowego, lobbing branży, bezpieczny i legalny asortyment na krajowym rynku, promowanie rozwoju kultury, turystyki, sportu i legislacji przyjaznej branży i użytkownikom rowerów, wysoka jakość obsługi w sklepach rowerowych – to zadania Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.
 
Zapraszamy do zaangażowania się w działania Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego poprzez Członkostwo w Stowarzyszeniu.

Dlaczego warto?
  
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego zyskują:


• Dostęp do badań rynku, analiz i statystyk – krajowych oraz państw członkowskich CONEBI (European Bicycle Industry Association) 

• Możliwość bezpośredniej biznesowej reakcji na rozwój rynków i trendów w branży 

• Możliwość kształtowania polskiego rynku rowerowego:
- w dialogu z jednostkami rządowymi
- poprzez bezpośredni wpływ na uruchamianie przez Polskie Stowarzyszenie Rowerowe projektów priorytetowych dla członków Stowarzyszenia
 
• Możliwość podejmowania spraw ważnych dla uczestników branży, dla członków Polskiego Stowarzyszenie Rowerowego, ale także rozwiązywanie indywidualnych problemów członków
 
• Dostęp do oferowanych nieodpłatnie usług i konsultacji PSR jak n.p. możliwość skorzystania z tłumacza podczas Targów Eurobike Friedrichshafen, dostęp do rekomendowanej pomocy prawnej
 
• Stowarzyszenie jest członkiem CONEBI: dzięki temu polski rynek rowerowy uzyskuje silniejszy głos w sprawach branżowych postulatów i żądań w UE zabezpieczając w ten sposób rozwój rynku rowerowego nie tylko w Polsce ale również w innych krajach europejskich – będąc członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego stwarza się sobie bezpośrednią możliwość zabezpieczenia swojego własnego biznesu.
 
Zapraszamy do kontaktu:
biuro@polskiestowarzyszenierowerowe.pl

Kliknij abu pobrać: Deklaracja Członka Zwyczajnego
Kliknij aby pobrać: Deklaracja Członka Wspierającego

Więcej informacji o Polskim Stowarzyszeniu Rowerowym znajduje się także w zakładce "O Nas".

PSR_logo_dlugi_napis