CONEBI

CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industries) – Konfederacja Europejskiego Przemysłu Rowerowego, z siedzibą w Brukseli, powstała w październiku 2014 r. z połączenia COLIBI i COLIPED. Organizacja pierwotna - COLIBI - została założona 9 listopada 1960 r. a jej pełna nazwa brzmiała "Comité de LIaison des Fabricants de Pičces et Equipements de Deux-roues des pays de la C.E.". Celem Konfederacji są działania na rzecz przemysłu i branży rowerowej.