Branża rowerowa walczy o jasne zasady jakości, bezpieczeństwa oraz wymiany baterii w rowerach elektrycznych.

Bruksela – 7 lutego 2022. Rowery elektryczne stają się coraz bardziej popularne w Europie, a ich sprzedaż w 2020 roku osiągnęła pułap 4,5 mln sztuk. Rynek rowerów elektrycznych się rozwija, a unijne przepisy w sprawie baterii są obecnie poddawane ocenie. CONEBI jest bezpośrednio zaangażowane w ten proces na poziomie UE, kładąc w swojej argumentacji nacisk na istotne znaczenie bezpieczeństwa i wysokiej jakości akumulatorów do rowerów elektrycznych dla europejskich konsumentów, a także ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami powiązanymi z naprawami takich akumulatorów.

W grudniu 2020 roku Komisja Europejska opublikowała propozycję nowego Rozporządzenia UE w sprawie baterii i od tego czasu ten dokument jest przedmiotem aktywnej dyskusji w Parlamencie Europejskim oraz w Radzie Unii Europejskiej. Wstępne stanowisko obu ciał prawodawczych wkrótce powinno być znane, a negocjacje nad ostateczną treścią Rozporządzenia pomiędzy wszystkimi unijnymi legislatorami powinny rozpocząć się już na początku marca 2022 roku.

Klikając na ten link możecie zapoznać się ze stanowiskiem CONEBI w sprawie napraw akumulatorów do rowerów elektrycznych.

Ponadto, wspólnie z 10 innymi stowarzyszeniami przemysłowymi, w tym z Advanced Rechargeable & Lithium Batteries Association (RECHARGE), Związkiem Pracodawców AGD (APPLiA) oraz European Portable Battery Association (EPBA), CONEBI wzywa do sformułowania przejrzystych przepisów w zakresie wymienialności akumulatorów w ramach nowego Rozporządzenia UE w sprawie baterii. Z naszym wspólnym stanowiskiem w tej sprawie możesz zapoznać się tutaj.