Branża rowerowa ogłasza Zobowiązanie Zrównoważonego Pakowania

22. marca, Bruksela – Konfederacja Europejskiego Przemysłu Rowerowego (CONEBI) oraz  Cycling Industries Europe (CIE) ogłosiły zobowiązanie całej branży do redukcji plastiku w opakowaniach oraz wyeliminowania zbędnych opakowań z łańcucha dostaw. Deklaracja została podpisana przez ponad 60 firm z branży rowerowej, a kolejne otrzymały zaproszenie do wsparcia inicjatywy.

Manuel Marsilio, Dyrektor Generalny CONEBI powiedział: W naszym Programie Zrównoważonego Rozwoju dla przemysłu rowerowego idea współpracy całej branży odgrywa centralną rolę w szerokiej strategii zgodnej i wzmacniającej inicjatywę Europejskiego Zielonego Ładu. Obserwujemy, że coraz więcej firm jest skłonnych wznosić swoje działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na ambitne wyżyny i proaktywnie angażować się w trwającą transformację ekologiczną i budowę gospodarki o obiegu zamkniętym, kształtując je z myślą o przyszłych pokoleniach.

Kevin Mayne, Prezes CIE powiedział: Transport rowerowy stanowi rdzeń transformacji mobilności, która uczyni Europę miejscem czystszym, bardziej zielonym i bardziej przyjaznym do życia. Nasza branża powinna działać w sposób odzwierciedlający te same wysokie ambicje, dlatego musimy pozostawać w awangardzie zrównoważonych środowiskowo rozwiązań w sektorze przemysłowym. CIE i CONEBI wyznaczyły sobie ambitny harmonogram, aby stawiać czoło wyzwaniom istotnym z punktu widzenia całej branży oraz uruchomić nowatorskie inicjatywy i działania w jej łańcuchu dostaw. Inicjatywa zrównoważonego pakowania to pierwsze z wielu działań, które podejmiemy, aby ograniczać nasz wpływ na środowisko.
Objętości odpadów opakowaniowych rosną na całym świecie. W 2019 roku objętość odpadów opakowaniowych w UE osiągnęła rekordowy pułap 79,3 miliona ton, z czego 60% stanowił papier, karton i plastik. W Stanach Zjednoczonych same opakowania plastikowe przyczyniły się do powstania 14,5 miliona ton odpadów. Według prognoz sporządzonych na potrzeby programu ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju do 2050 roku „do prowadzenia dotychczasowego stylu życia będziemy potrzebować bogactw naturalnych w ilościach odpowiadających trzykrotności zasobów naszej planety”. Rosnące objętości odpadów są jeszcze większe w związku z nadmiarowo i zbędnie projektowanymi opakowaniami, które obok modeli jednorazowego użytku i materiałów niepodlegających recyklingowi stanowią ważne wyzwania dla naszej planety, klimatu i bioróżnorodności.

Opakowania kierowane do klientów i sprzedawców detalicznych oferują firmom kreatywną możliwość zaprojektowania rozwiązań, które będą odzwierciedlać ich wartości i ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju. To jednak jedynie część ogółu odpadów opakowaniowych generowanych przez naszą branżę. Nasze złożone, globalne i często dzielone z innymi branżami łańcuchy dostaw także generują istotne ilości opakowań, które nie powinny zostać przeoczone.

Cała branża rowerowa jednoczy się wokół wspólnej wizji stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym dla opakowań, która przyczyni się do ogólnego celu Komisji Europejskiej tworzenia nowej gospodarki o obiegu zamkniętym. Wizja ta obejmuje wszelkie materiały opakowaniowe. W przypadku tworzyw sztucznych jest ona inspirowana i ściśle związana z podejściem Fundacji Ellen MacArthur „New Plastics Economy Initiative”, które przyjęto także w „Globalnym zobowiązaniu” podjętym pod przewodnictwem Fundacji we współpracy z Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wizję wspiera także organizacja People for Bikes z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Louisa Holbrook, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Brompton powiedziała: W Brompton Bicycle jesteśmy dumni tworząc rowery, które same z siebie stanowią rozwiązanie dla bieżących problemów środowiskowych i społecznych. Jednak w starciu z kryzysem klimatycznym sam rower to zbyt mało. Nie możemy spoczywać na laurach. Opakowania dostawców mogą być jedynie wierzchołkiem topniejącej góry lodowej, ale to ważny początek. Jestem dumna, że mogę być częścią wspólnej branżowej inicjatywy, ale prawdziwa praca zaczyna się dopiero teraz. Musimy wdrażać nasze postanowienia i tworzyć pozytywną zmianę.

Zobowiązanie Zrównoważonego Pakowania Branży Rowerowej:
Wspieranie i dzielenie się wspólną wizją bardziej zamkniętych i bardziej zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań ze swoimi partnerami w łańcuchu dostaw. 

Współpraca z partnerami w łańcuchu dostaw w celu ograniczenia problematycznych opakowań plastikowych oraz wyeliminowania zbędnych opakowań z łańcucha dostaw do 2025 roku. 

Współpraca z partnerami w łańcuchu dostaw w celu zapewnienia, aby wszystkie opakowania w łańcuchu dostaw nadawały się do ponownego wykorzystania, ponownego przetworzenia lub były biodegradowalne do 2025 roku.

Współpraca z partnerami w łańcuchu dostaw w celu podniesienia zawartości odzyskanych materiałów w opakowaniach do 2025 roku.

Stworzenie zobowiązań dotyczących opakowań dla klientów / sprzedawców detalicznych, pozostających w zgodzie lub nawet wykraczających poza wspólną wizję do 2025 roku. (Ma zastosowanie jedynie w wypadku, gdy twoja firma odpowiada za wytwarzanie / zakup opakowań trafiających do klientów/sprzedawców detalicznych).

Dzielenie się postępami oraz informowanie o swoich osiągnięciach szerzej rozumianej branży rowerowej za pośrednictwem forum Grupy Eksperckiej do spraw Zrównoważonego Rozwoju CONEBI-CIE

Cycling Industry Sustainable Packaging Commitment_ LETTER 2.1 CONEBI

Więcej informacji:
Jana Hrčková, CONEBI Project and Policy Officer, pod adresem Jana.Hrckova@conebi.eu
Lauha Fried, CIE Policy Director, pod adresem L.Fried@cyclingindustries.com