Branża rowerowa jednoznacznie przeciwna nieuprawnionym modyfikacjom rowerów elektrycznych

Bruksela – 30. września 2021. Pod egidą CONEBI, Konfederacji Europejskiego Przemysłu Rowerowego, 15 krajowych organizacji przemysłu rowerowego oraz 68 firm reprezentujących przemysł rowerowy zostało sygnatariuszami zobowiązania branży do przeciwdziałania nieuprawnionym modyfikacjom rowerów elektrycznych.

Rowery elektryczne są coraz częstszym widokiem na drogach całej Europy, a wraz ze wzrostem ich popularności coraz szersza jest także oferta nieuprawnionych modyfikacji. Jednakże branża rowerowa, reprezentowana przez CONEBI, jest jednoznacznie przeciwna takim praktykom, gdyż jazda na zmodyfikowanych rowerach elektrycznych po drogach publicznych może nie tylko zagrażać bezpieczeństwu użytkownika i  być przyczyną problemów technicznych, ale także pociągnąć za sobą poważne konsekwencje prawne. Jazda na zmodyfikowanym rowerze elektrycznym może doprowadzić do postępowania karnego wobec użytkownika. Użytkowanie zmodyfikowanego roweru elektrycznego może wiązać się także z ryzykiem naruszenia warunków polis ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Co więcej, użytkownicy nielegalnie zmodyfikowanych rowerów elektrycznych ryzykują utratę gwarancji oraz prawa do roszczeń gwarancyjnych.

Aby w jeszcze większym stopniu podkreślić swoje stanowisko, CONEBI przygotowało dokument zobowiązania o zapobieganiu nieuprawnionym modyfikacjom rowerów elektrycznych. Wszyscy sygnatariusze, od krajowych organizacji przemysłu rowerowego, po globalne przedsiębiorstwa aktywne na rynku rowerowym, zobowiązują się z własnej woli do zapewniania przestrzegania wszelkich mających zastosowanie wymagań w zakresie przeciwdziałania nieuprawnionym modyfikacjom, ciągłej oceny i poprawy istniejących norm, a także do zwiększania świadomości tych nielegalnych praktyk wśród uczestników rynku, na przykład sprzedawców detalicznych, poprzez szkolenia, tworzenie dokumentacji, warsztaty i kampanie.

Większość użytkowników rowerów elektrycznych nie wprowadza nieuprawnionych modyfikacji w swoich rowerach. CONEBI jest jednak zaniepokojona jak nielegalne działania nielicznych mogą negatywnie oddziaływać na wielu niewinnych, którzy postępują zgodnie z prawem. CONEBI jest przekonana, że obowiązujące obecnie ramy prawne dla rowerów elektrycznych są dobrze sformułowane, a jednakowe traktowanie rowerów elektrycznych i rowerów tradycyjnych było kluczowe dla upowszechnienia użytkowania rowerów elektrycznych w ostatnich latach. Niemniej CONEBI postrzega nieuprawnione modyfikacje jako zagrożenie dla tych stabilnych ram prawnych. Stąd tak duża determinacja branży rowerowej w walce z nieuprawnionymi modyfikacjami.

Erhard Büchel, Prezes CONEBI: „Przemysł rowerowy traktuje zagadnienie nieuprawnionych modyfikacji bardzo poważnie i rozpoczął działania mające na celu zdławienie tych nielegalnych praktyk. To zobowiązanie jest jedynie jednym z filarów naszej ogólnej strategii. Ponadto należy wzmocnić nadzór nad rynkiem na poziomie krajowym przy wsparciu europejskiego prawodawstwa. Co równie ważne, w sposób głośny i wyraźny potępiamy sprzedaż zestawów do samodzielnej modyfikacji, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów, gdyż rowery elektryczne nie są zaprojektowane do jazdy z tak dużą prędkością. Dlatego wzywamy europejskie instytucje do jednoznacznego zakazu sprzedaży, stosowania i użytkowania nieuprawnionych modyfikacji.”

CONEBI we współpracy ze swoimi członkami, ekspertami technicznymi i innymi organizacjami przygotowuje dodatkowe materiały informacyjne, które pomogą w realizacji kolejnych kroków zobowiązania. Znajdą się w nich między innymi materiały na temat ryzyk i zagrożeń powiązanych z nieuprawnionymi modyfikacjami, porady jak współpracować z krajowymi urzędami nadzoru rynku, a także jak budować współpracę z organizacjami o podobnych priorytetach, organizacjami konsumenckimi, sprzedawcami detalicznymi, policją i instytutami prowadzącymi badania nad wypadkami oraz testującymi sprzęt.