Branża rowerowa 2013: Podsumowanie minionego roku

Co się działo rowerowego w mijającym roku? Wbrew pozorom – całkiem sporo. I sporo może wyniknąć z tego już w 2014 roku. Przypominamy najważniejsze fakty i daty:

28.01.2013 Minister Transportu ogłosił wstępną wersję Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i poddał ją konsultacjom społecznym.

07.08.2013 Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Prawo Wodne, zakładający dopuszczenie ruchu rowerów na wałach przeciwpowodziowych. Donosiły o tym szeroko media. To ważny krok w stronę rozwoju turystyki rowerowej w Polsce.

14.08.2013 weszła w życie nowelizacja rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Nowe, dodatkowe znaki turystycznych szlaków rowerowych są dużo lepiej widoczne, precyzyjne i można je również stosować jako oznakowanie poziome.  Niestety, wciąż nie ma jednolitego systemu numeracji szlaków rowerowych. „Stare” znaki szlaków pozostają bez zmian i nadal mogą być stosowane.

04.10.2013 Minister transportu Sławomir Nowak powołuje pełnomocnika ds. rozwoju ruchu rowerowego. Nigdy dotąd ministerstwo właściwe do spraw transportu (ani żadne inne) nie zajmowało się rowerami. Pełnomocnik ma za zadanie przygotować pilną nowelizację rozporządzeń do znowelizowanej w 2011 roku ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

30.11.2013 Od tego dnia wprowadzanie rowerów na dworce (perony, hole, tunele) jest legalne, nawet jeśli rower nie jest przeznaczony do przewozu pociągiem, co dopuszcza nowelizacja rozporządzenia w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach itp. Straż Ochrony Kolei ma mniej pretekstów do wystawiania mandatów, a np. kurierzy rowerowi mogą legalnie wykonywać swoją pracę nadając i wysyłając przesyłki konduktorskie.

09.11.2013 Tego dnia weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego i Kodeksu Wykroczeń, zgodnie z którą kierowanie rowerem pod wpływem alkoholu nie jest już przestępstwem i nie jest karane więzieniem. To dobra wiadomość dla podatników. Jak donosiły media tego dnia więzienia opuściło co najmniej tysiąc skazanych. Uwaga: jazda rowerem pod wpływem alkoholu nadal pozostaje czynem zabronionym, karanym grzywną do 5000 zł i do 30 dni aresztu.

W roku 2013 trwały również w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) prace nad Krajową Polityką Miejską.