Bezpieczna jazda na rowerze

Według informacji jakie otrzymaliśmy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji spadła w Polsce w 2020 r. ilość  wypadków z udziałem rowerzystów.

Mimo dużego zainteresowania rowerami oraz zwiększoną ilością przejazdów rowerowych dane są bardzo pozytywne.

Ilość wypadków na terenie Polski spadła w roku 2020 do 3604 ( w roku 2019 było ich 4197 a w roku 2018 było ich 4466).

Spadła także ilość zabitych, która w roku 2020 wyniosła 249 osób ( w roku 2019 zabitych było 259 a w 2018 r. było ich 286).

Ilość rannych wyniosła 3403 osoby ( odpowiednio w roku 2019: 4003 osoby i w roku 2018: 4263 osoby).
Mamy nadzieję że rok 2021 będzie kolejnym z tendencją spadkową przy dużym zainteresowaniu jazdą na rowerze.