Badanie rynku rowerowego 2014-2015

Także i w tym roku, Polskie Stowarzyszenie Rowerowe zleciło badanie polskiego rynku rowerowego. Badanie jest kolejny raz realizowane we współpracy z Instytutem IPC. Tego typu kompleksowe badanie zlecono w Polsce po raz drugi, polegając na doświadczeniach zebranych w ubiegłym roku.. Badanie obejmuje nie tylko zachowania i wybory konsumentów (B2C), lecz analizuje także polski rynek rowerowy pod kątem przemysłu i produkcji (B2B).
W badaniach B2C wykorzystano także i w tym roku metodę CATI, polski rynek rowerowy (B2B) zostanie natomiast opisany z wykorzystaniem techniki desk research oraz IDI (wywiady pogłębione z ekspertami). W chwili obecnej kończone są prace nad realizacją badania konsumenckiego.