Badanie polskiego rynku rowerowego

Pierwsze w Polsce kompleksowe badanie polskiego rynku rowerowego:

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe zostało założone w grudniu 2009 r. i jest organizacją zrzeszającą uczestników branży i przemysłu rowerowego.

Członkami Stowarzyszenia są przedstawiciele polskich producentów oraz importerów rowerów i części rowerowych, przedstawiciele hurtowni i sklepów rowerowych, a także mediów branżowych.

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiane stymulowanie rozwoju polskiego rynku rowerowego. Polskie Stowarzyszenie Rowerowe jest współorganizatorem targów rowerowych BIKE-EXPO w Kielcach, konferencji tematycznych oraz inicjatorem zmian w przepisach dotyczących wyposażenia rowerów. Stowarzyszenie opiniuje m.in akty normatywne dotyczące techniki rowerowej i współpracuje z UOKIK oraz PIH. Jest również członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacji.

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe jest również członkiem europejskich organizacji branżowych COLBI – COLIPED.

W tym roku – we współpracy z Instytutem IPC – Stowarzyszenie zleciło badanie polskiego rynku rowerowego. Tego typu kompleksowe badanie zlecono w Polsce po raz pierwszy. Badanie obejmuje bowiem nie tylko zachowania i wybory konsumentów (B2C), lecz analizuje także polski rynek rowerowy pod kątem przemysłu i produkcji (B2B).

W badaniach B2C wykorzystano metodę CATI, polski rynek rowerowy (B2B) został opisany z wykorzystaniem techniki desk research oraz IDI (wywiady pogłębione z ekspertami).

Próba w przypadku badania B2C wynosiła 607 wywiadów z respondentami, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakupili rower.

Z badania wynika, że wśród „zakupów rowerowych” w ubiegłym roku dominowało nabywanie sprzętu fabrycznie nowego(57%) – zakup używanego roweru zadeklarowało niespełna 43% kupujących. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni decydują się na sprzęt nowy – różnica częstości wskazań wyniosła pomiędzy płciami aż 20 punktów procentowych. Co ciekawe, analiza deklaracji dotyczących ceny zakupionego w ubiegłym roku roweru wskazuje na swoistą polaryzację w tym obszarze: badani kupowali albo sprzęt najtańszy (34% – wydatków nie przekroczyła 600 złotych), albo przeciwnie – z najwyższej półki (12% badanych na rower wydało ponad 3.000 złotych). Cieszy, że Ponad połowa (51%) badanych, którzy w ubiegłym roku nabyli nowy rower, zakupiła go w specjalistycznym sklepie rowerowym korzystając doceniając zalety fachowej obsługi i profesjonalnego doradztwa. Znacznie mniej popularne są pod tym względem sklepy ogólnosportowe (13% wskazań) oraz hipermarkety (11%). Rzadko nadal Polacy decydują się na zakup nowego roweru via Internet. W przypadku używanych rowerów ponad połowa respondentów (55%) przyznaje, że sprzęt ten kupiła od osoby prywatnej. Jedynie jeden na pięć sprzedawanych w Polsce używanych rowerów (22%) objęty jest gwarancją. Niezależnie od rodzaju roweru (nowy czy używany), najważniejszym kryterium wyboru miejsca zakupu tego sprzętu okazała się być oferowana cena towaru. Okazuje się również, że istotne znaczenie dla badanych ma znajomość sklepu lub pracującego w nim sprzedawcy. Najczęściej kupowane w Polsce w ubiegłym roku były rowery górskie i turystyczne – wybrało je odpowiednia 45% i 42% ankietowanych dokonujących w ubiegłym roku zakupu roweru. Nadal najistotniejszym czynnikiem, który decyduje o modelu zakupywanego roweru, jest jego cena.

Polacy coraz liczniej i coraz chętniej wsiadają na rower: Najliczniejsza grupa badanych (40%) deklaruje, że na rowerze jeździ codziennie; co trzeci respondent (31%) twierdzi natomiast, że używa tego pojazdu kilka razy w tygodniu. Średnio co dwudziesty badany (5%) zwrócił uwagę na sezonowość swojej aktywności kolarskiej – połowa respondentów w tej grupie (2,5%) deklaruje, że w ciepłych miesiącach korzysta z roweru codziennie. 75% badanych deklaruje, że na rowerze jeździ dla przyjemności, by zrelaksować się i wypocząć. Równie chętnie wyposażamy swoje rowery: Ponad jedna trzecia (37%) osób kupujących części rowerowe oraz akcesoria przeznacza na ten cel kwotę przekraczającą 300 złotych przy jednorazowym zakupie. Szczególnie cieszy fakt, że najczęściej wskazywanymi potrzebami były konieczność doposażenia swojego dwukołowca w oświetlenie (24%).

Badania rynku dotyczące rozwoju przemysłu i produkcji (desk research) wykazały, że łącznie sprzedano w Polsce w 2013 r. ok. 1 280 000 sztuk rowerów; na tę liczbę składa się liczba wyprodukowanych rowerów + różnica między importem i eksportem oraz ok.100 tys. sztuk rowerów wyprodukowanych przez drobnych producentów, nie ujętych w żadnej statystyce, a także ok.180 tys. rowerów używanych. Wielkość produkcji w 2013 roku to 950 000 rowerów. W porównaniu z ubiegłymi latami, produkcja rowerów w Polsce niestety maleje z roku na rok, mimo że w ubiegłym roku Polska była w ścisłej czołówce pod względem wyprodukowanej ilości rowerów. Wartość importu i eksportu pozostaje natomiast w stosunku do 2012 roku na podobnym poziomie. Najwięcej rowerów eksportujemy do naszych zachodnich sąsiadów, do Niemiec. Z kolei krajem, z którego trafia do Polski największa ilość rowerów, nadal pozostaje Tajwan. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku importu akcesoriów rowerowych: Największymi eksporterami akcesoriów rowerowych do Polski są Chiny oraz Tajwan.