Badanie polskiego rynku rowerowego: analiza desk research

W tym roku – we współpracy z Instytutem IPC – Stowarzyszenie zleciło ponownie badanie polskiego rynku rowerowego. Tego typu kompleksowe badanie zlecono w Polsce po raz drugi. Przedstawiona poniżej analiza badania jest badanie desk reasearch przemysłu i produkcji – dane zostały zaczerpnięte z danych statystycznych m.in. GUS oraz CAAC.

Wyniki tegorocznego badania, w każdym ujęciu porównawczym  wypada optymistycznie: Produkcja nowych rowerów w Polsce w roku 2014 wzrosła w stosunku do roku 2013. Co więcej, dane za styczeń 2015 r. wskazują, że wzrost produkcji nowych rowerów w Polsce utrzymuje się.

Największy wzrost produkcji w ujęciu „miesiąc do miesiąca” zaobserwowano w maju (w 2014 r. produkcja nowych rowerów była o ponad 31 tysięcy sztuk większa niż w 2013 r.); wysoki wzrost zaobserwowano również w miesiącach jesiennych – wrześniu (blisko 21 tys. sztuk) oraz październiku (niemal 23 tys. sztuk).

Niepokoi natomiast, że mimo zauważalnego wzrostu „mody na rower”, po obserwowanym w latach 2004 – 2010 systematycznym wzroście liczby gospodarstw domowych zaopatrzonych w rowery, od 2011 roku rysuje się trend odwrotny: liczba takich gospodarstw maleje.

Jednak pomimo rysującej się w ostatnich latach (tj. od 2011 r.) tendencji spadkowej w zakresie liczby gospodarstw domowych zaopatrzonych w rowery, ogólny trend obserwowany od 2000 roku jest w tym względzie umiarkowanie rosnący.

Podsumowując:
W 2014 roku wyprodukowano w Polsce 991,1 tys. sztuk rowerów.
Eksport rowerów produkowanych w Polsce wyniósł 556,9 tys. sztuk,
Import rowerów do Polski wyniósł 431,5 tys. sztuk.
Łączna liczba rowerów na rynku polskim w 2014 roku to około 1 116 500 sztuk.
Rowery importowane stanowiły 38,6% wszystkich dostępnych na rynku polskim .
Głównym kierunkiem eksportu produkowanych w Polsce rowerów pozostają natomiast Niemcy: w roku 2014 wartość eksportu do tego kraju była wyższa o 27,4 mln złotych niż w roku 2013. Suma wartości eksportu do 10 najistotniejszych partnerów handlowych wzrosła w 2014 roku o 12,3 mln złotych (odpowiednio 245,76 mln w 2013 r. i 258,08 mln w 2014 r.).
Największy zaś spadek wartości eksportu obserwuje się natomiast w omawianym okresie w odniesieniu do Rosji (10,6 mln złotych).
W segmencie importu również nie ma niespodzianek: podobnie jak w 2013 roku, również w 2014 krajem, z którego pochodziło najwięcej sprowadzanych do Polski rowerów okazał się być Tajwan – wartość importu wyniosła wg GUS 39 mln złotych (o 1,8 mln mniej, niż w 2013 r.).

Informacja prasowa dostępna jest w Biurze Stowarzyszenia: biuro@psronline.pl .