Współpraca Z UL Solutions

Spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego z UL Solutions

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe nawiązało współpracę z UL Solutions. Tematem przewodnimrozmów jest szeroko rozumiana certyfikacja. Celem wspólnych działań jest wskazanie obszarówniezbędnych do identyfikacji  i minimalizacji ryzyk oraz określenie najnowszych wymagań dlaproducentów e-bike’ów (definiowanie zabezpieczeń może objąć rowery elektryczne, osprzęt, a takżemoduły). Pierwsze rozmowy dotyczyły zakresu proponowanych rozwiązań.UL Solutions to amerykańska firma o zasięgu globalnym, która świadczy […]

Walne zebranie członków PSR

Podczas Walnego sprawozdawczego zebrania członków Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego,które odbyło się 14 czerwca w Warszawie, zostały zatwierdzone wyniki finansowe za rok 2022, azarząd otrzymał absolutorium. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele producentów, dystrybutoróworaz sklepów. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego omówili najważniejsze tematy,którymi żyje branża rowerowa, przeanalizowali szanse oraz potencjalne zagrożenia. Dyskusjadotyczyła także wyzwań, które stoją przed pracownikami rynku […]

Spotkanie z OLAF

Przedstawiciele zarządu PSR uczestniczyli w spotkaniu z Europejskim Urzędem ds. Nadużyć Finansowych (OLAF). Podczas rozmów podjęto temat dostępności w Polsce rowerów w zaniżonych cenach (w wyniku omijania ceł antydampingowych), a także importu komponentów z pominięciem lub znaczącym zaniżaniem ceł.  Na podstawie zgromadzonej wiedzy i doświadczenia OLAF pomaga organom odpowiedzialnym za zarządzanie funduszami UE – w […]

Najnowszy raport CONEBI

Najnowszy raport CONEBI CONEBI opublikowało raport podsumowujący rynek rowerowy w 2022 r – European Bicycle Industry & Market Profile. Eksperci Europejskiej Konfederacji Przemysłu Rowerowego przeanalizowali szczegółowe dane dotyczące m.in. produkcji, sprzedaży, zatrudniania i porównali je do wyników z 2021 r. Według najnowszego raportu CONEBI europejski przemysł rowerowy radzi sobie z bieżącymi wyzwaniami dzięki rosnącemu zainteresowaniu […]

Targi Eurobike 2023

Eurobike 2023 – prawdziwe święto rowerów za nami! 1900 wystawców z 62 krajów zaprezentowałoswoje produkty, a eksperci z branży i miłośnicy jednośladów mieli niezwykłą okazję do wymianydoświadczeń i dyskusji na temat trendów w światowym przemyśle rowerowym – od abonamentu narower z kompleksowym serwisem, przez nowe układy hamulcowe dla segmentu rowerów towarowychczy układy napędowe do lekkich […]

Konferencja dotycząca dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

17 kwietnia w Warszawie przedstawiciele PSR wzięli udział w pierwszej ogólnopolskiej konferencji ICC Polska poświęconej tematyce prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji. Podczas konferencji m.in. podsumowano dotychczasowy rozwój spraw private enforcement w Polsce i Unii Europejskiej, a także omówiono skuteczność dotychczas stosowanych zasad wyliczania szkody oraz roli sądów i orzecznictwa. Wśród panelistów i […]

Projekt obywatelski zyskuje poparcie

Projekt obywatelski Polskiego Stowarzyszenia nabiera tempa. Zebraliśmy pierwsze 1000 podpisów pod projektem ustawy, które są niezbędne do zawiadomienia Marszałka Sejmu i przejścia do kolejnego etapu procesu. Inicjatywę Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego wspierają Polska Unia Mobilności Aktywnej i Stowarzyszenie Zielone Mazowsze. Coraz więcej sklepów włącza się w proces zbierania podpisów. Wszystkich chętnych do włączenia się w działania na rzecz projektu […]

Witamy

W poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego został przyjęty Pan Piotr Jarosławski reprezentujący nowego Członka Wspierającego – firmę IDISPORT Sp. z o.o., krajowego dystrybutora marki Woom. Witamy w zespole!

Wystartował Projekt Obywatelski

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe, chcąc wesprzeć transformację transportową w kierunku elektromobilności, przygotowało projekt obywatelski umożliwiający wprowadzenie dopłat do zakupu rowerów elektrycznych. Prorowerowa inicjatywa ma na celu zmianę ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych poprzez rozszerzenie pojęcia „pojazdu elektrycznego”. To doprecyzowanie pozwoli na traktowanie e-rowerów na równi z innymi pojazdami elektrycznymi, spełniającymi jednakowe cele środowiskowe, a w […]