Konferencja dotycząca dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

17 kwietnia w Warszawie przedstawiciele PSR wzięli udział w pierwszej ogólnopolskiej konferencji ICC Polska poświęconej tematyce prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji. Podczas konferencji m.in. podsumowano dotychczasowy rozwój spraw private enforcement w Polsce i Unii Europejskiej, a także omówiono skuteczność dotychczas stosowanych zasad wyliczania szkody oraz roli sądów i orzecznictwa. Wśród panelistów i […]