Rower to teraz jeden z najbezpieczniejszych środków transportu!

Obecnie rower jest jednym z najbezpieczniejszych i najzdrowszych środków transportu. Warto sobie przypomnieć zasady jak go poprawnie użytkować.

https://moto.pl/MotoPL/7,88389,25961633,rower-to-teraz-jeden-z-najbezpieczniejszych-srodkow-transportu.html#s=BoxMotMT